bemiddeling

Toolbox / Bemiddeling

Iedereen kan zich wel iets voorstellen bij een gerechtelijke procedure, bij bemiddeling is dit minder evident.

Bemiddeling is nochtans een volwaardige manier om een conflict op te lossen. Sinds 2005 wordt in het Gerechtelijk Wetboek zelfs een apart deel over bemiddeling voorzien.

De partijen leggen bij bemiddeling de oplossing niet in handen van een rechter of arbiter maar zoeken zelf een oplossing en worden hierbij begeleid door een advocaat-bemiddelaar, die het conflict bespreekbaar maakt.

Bemiddeling heeft vele voordelen in vergelijking met een gerechtelijke procedure, waarvan de belangrijkste: snel; flexibel; kostenefficiënt; informeel; vertrouwelijk en besloten; geen enkele partij wordt in het ongelijk gesteld.

Bovendien blijkt uit statistisch onderzoek dat wanneer aan de partijen wordt voorgesteld om een bemiddelingsprocedure te beginnen 70 tot 75 % onder hen dit voorstel aanvaarden en ongeveer 80 % van deze pogingen resulteren in een akkoord.

Binnen het kantoor is mr. Maarten Vinckier erkend als bemiddelaar in burgerlijke -en handelszaken.

Het voordeel van een erkend bemiddelaar is dat deze een bijzondere opleiding in bemiddeling heeft gevolgd en dat bij het bereiken van een akkoord dit akkoord door de rechtbank kan worden gehomologeerd.

In tegenstelling tot andere bemiddelaars die geen advocaat zijn, biedt de advocaat bemiddelaar het bijkomend voordeel dat hij vertrouwd is met conflictsituaties en waakt over de juridische juistheid en haalbaarheid van de oplossing.

Hieronder vindt u de bemiddelingsovereenkomst die bij aanvang van een bemiddeling door de partijen wordt ondertekend en die u verdere informatie verschaft. Zo uw wederpartij daartoe bereid is, kan u deze overeenkomst afprinten, invullen, ondertekenen en aan ons opsturen, waarna de bemiddelaar het nodige doet om de bemiddeling op te starten.

Voor nadere informatie over bemiddeling kan u terecht op de website van de federale bemiddelingscommissie www.fbc-cfm.be