Hieronder staat het laatste nieuws over Vinckier Advocaten.
Deze berichten worden ook via twitter verspreid. Blijf op de hoogte via onze twitteraccount.


Nieuwe pandwet uitgesteld

De inwerkingtreding van de nieuwe pandwet werd uitgesteld naar minstens 1 januari 2017. Het elektronisch pandregister kon niet tijdig op poten worden gezet waardoor een uitstel noodzakelijk was.


BTW voor advocaten – processie van Echternach

Sedert 1 januari 2014 zijn advocaten BTW plichtig en betaalt u 21% BTW op de ereloonstaat van een advocaat. Meteen na het nemen van deze maatregel trok de Orde van Vlaamse Balies naar het Grondwettelijk Hof om de vernietiging ervan te bekomen. In een arrest van 13 november 2014 beslist het Hof een reeks prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het Belgische Hof vraagt dus advies aan zijn Europese collega. Afhankelijk van het antwoord kan de Belgische BTW voor advocaten dus nog geheel of gedeeltelijk worden vernietigd. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Hier vindt u de link naar het arrest.


Gijzeling van uw website door IT-partner

De meeste ondernemingen doen voor het ontwerp en de registratie van hun website een beroep op een extern IT-bedrijf dat veelal ook zal instaan voor het verdere beheer (o.a. uitvoeren van updates enz.).

Bij een onderling conflict gebeurt het dan ook niet zelden dat die IT-partner de website in “gijzeling” neemt om bijvoorbeeld bijkomende betaling af te dwingen of de overdracht van het beheer te verhinderen.

Weet dan dat u als eigenaar (domeinnaamhouder) de volledige zeggenschap over de website bezit en het u dus steeds vrij staat om het beheer zelf in handen te nemen dan wel toe te kennen aan een (andere) IT-partner naar keuze. Er bestaan specifieke procedures om dit mogelijk maken, zelf zonder medewerking van uw IT-partner.


Uitbreiding bevoegdheid Rechtbanken van Koophandel

 

Als KMO dient u voortaan al uw handelsgeschillen voor de  Rechtbank van Koophandel te brengen ongeacht  het bedrag van de vordering.

Indien u bijvoorbeeld als KMO een openstaande factuur heeft ten aanzien van een professionele klant voor 100,00 EUR zal u zich voortaan moeten richten tot de Rechtbank van Koophandel en kan u niet meer terecht bij het Vredegerecht.

Vinckier advocaten voorziet een formule voor invorderingen van facturen en u kan uw facturen ingegeven via onze toolbox klik hier.

 


Aanpassing algemene voorwaarden aan hertekening gerechtelijke landschap

Sinds 1 april 2014 is het gerechtelijke landschap in België grondig hertekend. Zo telt West-Vlaanderen nog slechts één Rechtbank van Eerste Aanleg en vallen West- en Oost-Vlaanderen voortaan onder dezelfde Rechtbank van Koophandel.
Om problemen te vermijden is het noodzakelijk om het bevoegdheidsbeding in de algemene (factuur-) voorwaarden aan deze nieuwe situatie aan te passen.

Daartoe adviseert Vinckier Advocaten volgende formule:

Alle vorderingen in rechte in verband met deze facturen of contracten vallen onder de rechtsmacht van de Belgische rechter en de bevoegdheid van de rechtbanken van onze zetel. Wij houden ons echter het recht voor vorderingen in rechte aanhangig te maken voor de rechter die bevoegd zou zijn zonder toepassing van dit beding.”


Reclameronselarij revisited

Bij een veelvoorkomende variant van de malafide reclameronselarij wordt aan ondernemingen per brief gevraagd om hun gegevens (adres, KBO-nr.,…) te verifiëren. Na terugzending van het formulier volgt dan een factuur waaruit blijkt dat men voor jaren vastzit aan een peperdure notering in een waardeloze gids of op een obscure portaalsite.

Om dergelijke praktijken een halt toe te roepen onderwerpt de Marktpraktijkenwet zo’n “aanbiedingen” sinds kort aan strike voorwaarden. Zo moet ondubbelzinnig worden aangegeven dat het gaat om een aanbod van een overeenkomst tegen betaling en moeten, in het vet en in grootst gebruikte lettertype, de prijs en de loopduur worden vermeld.

Ook na deze nieuwe wetswijziging blijft goed en zorgvuldig nalezen vόόr ondertekening dus de boodschap.


Passieconcert

Vinckier advocaten steunt ook dit jaar het Passieconcert te Roeselare. Het klassieke concert ten voordele van het Mannahuis en de Kerit vindt plaats in de Sint-Michiels kerk op 22 maart 2014.

Meer info vindt u hier

 

 

 

 


Nieuwe pandwet

 

NIEUWE PANDWET

Uiterlijk op 1 december 2014 wordt de nieuwe pandwet van kracht.

De inpandgeving is een vorm van zekerheid, zoals een hypotheek maar dan op een roerend goed ipv een onroerend. Het verleent de pandhouder het recht om bij voorrang boven alle andere schuldeisers te worden betaald met de verkoop van de in pand gegeven goederen.

Belangrijk voor de praktijk is ten eerste dat de nieuwe pandwet niet langer de ‘buitenbezitstelling’ vereist. Dit betekent dat men nu ook een pand kan vestigen op een roerend goed dat in het bezit blijft van de schuldenaar.

De tweede belangrijke wijziging voor de praktijk voorziet dat nu ook niet-professionele kredietverstrekkers (denk aan familieleden of privé investeerders van een onderneming) worden toegelaten een pand te vestigen op de handelszaak.

Waar een inpandgeving in het verleden misschien geen optie was, biedt deze vorm van zekerheid nu mogelijks een oplossing.

In de nieuwe pandwet wordt ook een belangrijke wijziging uitgewerkt met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud (dat meestal in factuurvoorwaarden en/of een bestelbon wordt opgenomen) krijgt nu onbetwistbaar een algemene toepassing. Het geldt dus voortaan ook zeker buiten faillissement. Ook als het goed waarop het gevestigd was inmiddels verwerkt is of onroerend gemaakt blijft het eigendomsvoorbehoud gelden.

Uw factuurvoorwaarden nazien is dan ook de boodschap, het opnemen van een clausule van eigendomsvoorbehoud is belangrijker dan ooit.


Maher Milad Iskander & Co (Cairo Egypt)

             

Vinckier advocaten sloot een samenwerkingsovereenkomst af met Maher Milad Iskander & Co. Een advocatenkantoor uit Egypte gespecialiseerd in handelsrecht.

وقعت اتفاقية تعاون مع ماهر ميلاد اسكندر وشركاه Vinckier advocaten

Vinckier advocaten has signed a cooperation agreement with Maher Milad Iskander & Co. An Egyptian law firm, specialized in commercial law.