Materies

Het kantoor legt zich voornamelijk toe op het ondernemingsrecht in ruime zin (zoals blijkt uit het hierna volgend overzicht met behandelde materies). Strafrecht waaronder financieel strafrecht, verkeersmisdrijven en cassatie in strafzaken behoren eveneens tot één van de specialiteiten. Vinckier advocaten heeft ook een ruime dienstverlening voor lokale overheidsbedrijven met een nadruk op administratief recht (o.a. onderwijsrecht), huurgeschillen en sociaal zekerheidsrecht.


Handelsrecht, Financieel en Economisch Recht

 • algemene handelsgeschillen (invordering facturen)
 • distributieovereenkomsten (agentuur, concessie, franchise)
 • handelspraktijken (vordering tot staking)
 • vennootschapsrecht
 • intellectuele en industriële eigendom
 • vervoer
 • verzekeringen
 • handelshuur
 • bemiddeling en arbitrage
 • internationale handelsgeschillen (CISG, EVO)
 • ondernemingen in moeilijkheden (overzicht WCO en faillissementen)
Burgerlijk Recht
 • aannemings -en bouwrecht
 • contractenrecht (koop, huur, leningen, enz…)
 • burgerlijke aansprakelijkheid
 • erfrecht
Strafrecht
 • verkeersmisdrijven
 • white collar
 • Cassatie in strafzaken (mr. Nicolaas Vinckier is houder van het getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken)
Sociaal en Arbeidsrecht
 • arbeidsovereenkomst (handelsvertegenwoordiger)
 • sociale zekerheid
Administratief Recht en Bestuursrecht
 • algemeen administratief recht
 • onderwijsrecht
 • onteigeningen
 • milieurecht
 • stedenbouw
 • raad van state