Banken en KMO’s niet langer de Far West?

Sinds jaar en dag weet de consument zich door de wet beschermd tegen woekerpraktijken van al te gretige kredietverleners. Minder bekend is dat sinds 2014 een gelijkaardige bescherming bestaat voor KMO’s*.
Leningen aangegaan door een KMO na 1 maart 2014 worden door de wet namelijk onderworpen aan een heel aantal voorwaarden. Zo moet de kredietverlener steeds alle nodige informatie opvragen en verstrekken om de haalbaarheid van de lening te beoordelen. Ook moet hij steeds kiezen voor de kredietvorm die het beste past bij de financiële toestand van de KMO. Doet hij dit niet dan kan de rechter het krediet omzetten naar een meer passende vorm.
Verder heeft de KMO ook steeds het recht om een krediet van minder dan 1 miljoen euro vroegtijdig terug te betalen zonder dat hiervoor een vergoeding mag worden aangerekend die de interest van zes maanden overstijgt (zogenaamde funding loss).

Voor verdere informatie kan u evident beroep doen op Vinckier advocaten.

*Een KMO is een bedrijf dat niet meer dan 1 van de volgende criteria overschrijdt:
– jaargemiddelde personeelsbestand van vijftig;
– jaaromzet (excl. BTW) van 9.000.000,00 EUR;
– balanstotaal van 4.500.000,00 EUR.