Cassatie in strafzaken

Onze vennoot mr. Nicolaas Vinckier behaalde op 14 januari 2016 met succes het ‘getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken’. Dit attest is nodig om vanaf 1 februari 2016 nog procedures te mogen voeren voor het Hof van Cassatie zetelend in strafzaken.