Nogmaals over de kleine lettertjes

Welke ondernemer heeft nog niet eens een contract ondertekend waar in de kleine lettertjes staat te lezen dat werd kennis genomen van een of andere bijlage? Meestal heeft men die bijlage niet werkelijk doorgenomen en soms heeft men er geeneens een exemplaar van ontvangen. Achteraf beweren dat men de bijlage (met bv. algemene voorwaarden) niet kent of zelfs nooit onder ogen kreeg, kan voor een consument misschien nog soelaas brengen maar voor een handelaar heeft de rechter minder begrip.
In een recente beslissing bevestigde de rechter in Dendermonde* nog eens dat als een handelaar verklaart kennis te hebben genomen van een bijlage, zonder meer mag worden aangenomen dat hij dit ook effectief deed en akkoord is gegaan met de inhoud ervan.
De bewering van de betrokkene dat hij het document niet eens had ontvangen, viel bij rechter in dovemans oren.
Let bij het afsluiten van een overeenkomst dus niet enkel op wat in het document staat dat u ondertekent maar ook op de documenten waarnaar wordt verwezen. Een professional kan u daarbij helpen.

*Rechtbank van Koophandel Dendermonde 7 november 2013, RW 2015-16, afl. 7, p. 275