Advocaten


Nicolaasfoto Nicolaas Vinckier
Nicolaas Vinckier behaalde in 1999 met onderscheiding het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent en werd in hetzelfde jaar toegelaten tot de Balie van Kortrijk (thans Balie West-Vlaanderen). Hij specialiseert zich voornamelijk in handelscontracten (agentuur, concessieovereenkomsten), administratief recht, strafrecht (inclusief verkeersrecht) en intellectuele eigendom. Hij is oud voorzitter van de Conferentie van de jonge balie te Kortrijk en lid van de raad van de orde van de balie van West-Vlaanderen. Daarnaast is hij lid van de commissie strafrecht en van de erkenningscommissie permanente vorming van de orde van Vlaamse balies. Hij is opgenomen op de lijst van curatoren en is houder van het getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken.
Nicolaas is co-auteur van Duiding Deontolgie Juridisch Beroepen: Advocatuur uitgeven door Larcier.
n@vinckieradvocaten.be

Naamloos Maarten Vinckier
Maarten Vinckier studeerde aan de Universiteit Gent alwaar hij in 2000 met onderscheiding licentiaat in de rechten werd. Eveneens in 2000 trad hij toe tot de Balie van Kortrijk (thans Balie West-Vlaanderen). Zijn specialisaties situeren zich op het gebied van het algemeen handelsrecht, vennootschapsrecht, transportrecht, sociaal zekerheidsrecht en ondernemingen in moeilijkheden. Hij is ook actief als curator van faillissementen en erkend bemiddelaar in burgerlijke -en handelszaken.
verzekeringsattest
m@vinckieradvocaten.be 

 

 

 

 

 

Pieter Vinckier

Eva Roos
Eva Roos studeerde aan de KU Leuven, waar zij in juli 2008 haar diploma licentiaat / master in de rechten behaalde. In oktober 2008 trad zij toe tot de Balie van Kortrijk (thans Balie West-Vlaanderen). In de periode september 2012 tot juni 2014 was Eva voorzitter van de Conferentie van de jonge balie. Eva specialiseert zich voornamelijk in familierecht, algemeen burgerlijk recht en incasso. Verder beschikt zij over het certificaat van jeugdadvocaat en treedt zij op als schuldbemiddelaar.Sedert augustus 2017 is zij verbonden aan Vinckier advocaten.
r@vinckieradvocaten.be


Pieter Vinckier
Pieter Vinckier studeerde aan de Universiteit Gent en werd in 1976 tot de Kortrijkse Balie toegelaten. Hij is gespecialiseerd in bouwrecht. Van 2004 tot 2017 was hij plaatsvervangend raadsheer bij het Hof van Beroep te Gent. Hij zetelt ook als arbiter in ondernemingsgeschillen. Vanaf 1 januari 2021 is hij ere-advocaat aan de balie West-Vlaanderen.
p@vinckieradvocaten.be